Dette er Inkluderende Kommune

 Dette er Inkluderende Kommune

Arbeidsinkludering handler om å se enkeltmennesket. Det handler om å se mulighetene hos alle, også de som er født eller blitt uføre.

Inkluderende Kommune handler også om muligheter. Mulighetene som ligger i det gode samarbeidet mellom eierkommuner og vekst- og attføringsbedrifter. Sammen kan vi åpne dører for de som trenger hjelp til å finne sin plass i arbeidslivet.

Vi i ASVL snur hver stein for å finne en jobb til hver enkelt. Og vi tror at eierkommunene kan bidra.

Gjennom et aktivt eierskap kan eierkommunen sikre at arbeidslivet blir en arena for alle innbyggere i kommunen. En mulighet er at eierkommunene bruker anskaffelsesreglene aktivt for å bidra til arbeidsinkludering.

Derfor har vi i ASVL samarbeidet med KS Bedrift for å lage en veiviser for offentlige anskaffelser.

Her kan du laste ned veiviseren

 Dette er Inkluderende Kommune

ASVLs medlemsbedrifter har lange tradisjoner for innovasjon. Bedriftene finner nye måter å gjøre ting på, eller utvikler produksjoner som passer den arbeidsstokken bedriften har.

Vi tror at innovasjonsarbeidet kan bli enda bedre hvis samarbeidet mellom bedrift og eierkommune blir mer aktivt. Gjennom Inkluderende Kommune ønsker vi å legge til rette for at kommune og bedrift kan bli innovasjonspartnere.

Sammen kan partene utvikle tjenester som kommer befolkningen til gode, og som samtidig sikrer nye jobber for de som trenger bistand for å finne sin plass i arbeidslivet.

Dette er Inkluderende Kommune
Foto: Joakim S. Enger

Eier din kommune en vekstbedrift? Ta kontakt med din bedrift - og gå opp nye veier sammen. Som medlem av ASVL har bedriften - via våre medlemssider- tilgang til et verktøy vi har kalt Mulighetsanalyse. Denne gjør det enkelt for eierkommune og vekstbedrift å gjøre arbeid mulig for flere.

Alle våre medlemmer har også tilgang til en erfaringsdatabank. Her har vi samlet eksempler på vellykkede satsinger der kommunen bruker vekst- og attføringsbedriften som et aktivt virkemiddel for å få flere i arbeid. 

Er du medlem av ASVL, men lurer på hvordan du kommer i gang. Ta kontakt med oss på telefon 22 03 30 50, så hjelper vi deg i gang!