Om organisasjonen

ASVL (Arbeidssamvirkenes landsforening) ble stiftet i 1991. Bakgrunnen var fremveksten av de mange arbeidssamvirkebedriftene, også kalt ASVOer, som ble etablert i kjølvannet av Ansvarsreformen. I 2005 vedtok Landsmøtet å samle medlemsbedriftene under Vekst-logoen, og organisasjonen heter i dag ASVL - Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter.

 

ASVLs medlemsbedrifter er tiltaksarrangører for arbeidsmarkedstiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT). I tillegg kan vekst- og attføringsbedrifter utføre anbudsbaserte tjenester som Avklaring, Oppfølging, Arbeidsrettet rehabilitering og Arbeidsmarkedsopplæringstjenester. 

 

I tillegg er stadig flere vekstbedrifter godkjente lærebedrifter, og har lærlinger og lærekandidater i ulike fag.

 

ASVL har i dag rundt 220 medlemsbedrifter spredt over hele landet. Bedriftene er gjennomgående eid av kommunene, med NAV som hovedkunde.

 
Som arbeidsgiver- og interesseforening har ASVL følgende formål:
  • Gi råd og veiledning til medlemsbedriftene generelt
  • Gi veiledning om lønns- og arbeidsvilkår og ordne tarifforhold
  • Bistå bedriftene i forhandlinger og tvister
  • Legge til rette for ordnede forhold i bedriftene
  • Medvirke til å dekke bedriftenes behov for opplæring og kompetanseutvikling
  • Ivareta felles interesser overfor myndigheter samarbeidspartnere og samfunnet ellers
  • Fremme det faglige arbeidet i bedriftene
Organisasjon:
Om organisasjonen