Kvalitetssikringssystemer

Det finnes flere aktuelle kvalitetsystemer på markedet, de mest brukte er Equass og ISO-sertifisering. Vennligst ta kontakt direkte med den aktuelle leverandør om du ønsker delta på noen av kursene. 

I januar 2014 arrangerte ASVL informasjonsmøte om dokumentasjonskravene i Equass. Video og presentasjon fra møtet. Se også inspirasjonshefte for bedrifter som bygger sitt kvalitetsarbeid på EQUASS Assurance - Praktisk kvalitetsarbeid.