Høgskolestudier som passer for deg i vekst- og attføringsbransjen

Flere studier ved høgskoler/universiteter er tilpasset bransjen. Se mer informasjon hos den enkelte
kursarrangør via lenkene under, eller ta kontakt med Lise Oppegaard i ASVL, telefon 22 03 30 54. 

Finn ditt høgskolestudium
  

Navn på studium  Målgruppe/beskrivelse  Arrangør/påmelding 
Helhetlig karriereveiledning (30 sp)

Ansatte i vekst- og attføringsbransjens medlemsbedrifter samt de som ønsker å kvalifisere seg til stillinger innenfor karriereveiledningsfeltet

Høgskolen i Sørøst-Norge
Bedriftspedagogikk
(60 sp) 
For ansatte som utøver yrkespedagogisk arbeid i ulike stillinger og funksjoner  Høgskolen i Oslo og Akershus 
Kreativ kommunikasjon
(60 sp)   
Rettet spesielt mot personer med opplærings- og veiledningsfunksjoner i Vekst- og attføringsbedrifter, NAV og private og offentlige virksomheter som NAV samarbeider med   Høgskolen i Oslo og Akershus 
Motiverende samtale, MI (10 sp)  Formålet med studiet er å styrke samtalekompetansen i motivasjons- og endringsarbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus    
Arbeidsinkludering gjennom Sosialt Entreprenørskap  Formålet med studiet er å gi studenten inkluderingskompetanse, som handler om å bevisstgjøre arbeidsgivere og arbeidssøkere om å gjøre gode avklaringer på forhånd.  Høgskolen i Oslo og Akershus  
Karriereveiledning ved NTNU Profesjonell kartlegging og rådgivning av andre mennesker, der målet er et bedre utdanning- og yrkesvalg   NTNU
Supported Employment, SE
(10 sp) 
Gir kompetanse til å bistå arbeidssøkere i å få og beholde en jobb i ordinært arbeidsliv   Høgskolen i Oslo og Akershus 
Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler (5 sp)  Høyner kompetansen på å identifisere misbruk av narkotika og andre rusmidler   Politihøgskolen