Andre anbefalte kurs

ASVL anbefaler en rekke kurs og kursleverandører for deg som jobber i vekst- og attføringsbransjen. Under finner du en oversikt over det som tilbys. Vennligst ta kontakt direkte med den aktuelle leverandør om du ønsker delta på noen av kursene. 

Kurs Målgruppe/beskrivelse Arrangør/påmelding Nyttig info
Arbeidlivsrelaterte kurs Se enkeltkurs i oversikt Virke Få ASVL-rabatt ved å sende e-post til Wenche Syvertsen
Jobbfruktskolen Primært tiltaksansatte  Atlantia  E-læring
HMS-datablad for farlige kjemikalier  For alle som har befatning med farlige kjemikalier  Atlantia  E-læring/Spesialpris for ASVL-medlemmer 
Læringsakademiet  Testing avklaring av lese-/skrive-/lærevansker  NetPed   
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Kurs og opplæring for deg som er opptatt av utviklingshemning og aldring Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse  
Nevrolingvistisk Programmering: Kunsten å lokke frem det beste hos seg selv og andre   Tverrfaglig opplæring i kommunikasjons- og læringsmodellen Nevrolingvistisk Programmering, NLP. Sertifisering av mestere og utøvere  NLP Interaction  ASVL-medlemmer får spesialpris på grunnkurset 
Sikkerhet på internett  Datamaskinbrukere med liten til middels IT-kunnskap  Atlantia  E-læring/Spesialpris for ASVL-medlemmer 
SMART- Personlig økonomi  Praktisk verktøy for alle som vil lære å styre sin egen økonomiske hverdag  TRYGG ØKONOMI AS   
Språkopplæring  Voksne som ønsker å lære norsk språk og om det norske samfunnet  Migranorsk/Fagbokforlaget