24. mai: iPraksis - Inkluderende Bedrift, Kristiansand

24. mai: iPraksis - Inkluderende Bedrift, Kristiansand
Sentrale emner

I forlengelse av ASVLs satsing på ordningen Inkluderende Bedrift holder vi regionale Workshops i det nyutviklede verktøyet iPraksis (Praksis Norge).

iPraksis er en interaktiv database der Vekstbedriftene deler praksisavtaler i næringslivet med hverandre.

På workshopen lærer du hvordan verktøyet brukes, og hvordan man kan samarbeide om praksismarkedet både internt i egen bedrift, og med andre Vekst-, og attføringsbedrifter, både regionalt og nasjonalt.

Hva lærer du?

Kurset inneholder både metoder, verktøy og erfaringsbasert kunnskap som gjør arbeidet med næringsliv og andre arbeidsgivere mer metodisk og profesjonelt.

Kursleder
24. mai: iPraksis - Inkluderende Bedrift, Kristiansand  Rune Kvarme er utdannet spesialpedagog/sosialpedagog med spesialisering innenfor lese-/ skrive- og matematikkvansker. Han har tidligere jobbet bl.a. i PP-tjenesten og etablert spesialpedagogisk opplæring i flere attføringsbedrifter. Rune er sentral i gjennomføringen av ASVL-prosjektene Inkluderende Kommune og Inkluderende Bedrift og gleder seg til Vekstbedriftene tar i bruk iPraksis – verktøyet som gjør det enklere å samarbeide med næringslivet om praksisplasser.
 Nøkkelinformasjon
24. mai: iPraksis - Inkluderende Bedrift, Kristiansand
Målgruppe: Næringslivskontakter og alle som har deltakere ute i praksis
24. mai: iPraksis - Inkluderende Bedrift, Kristiansand

Dato: 24. mai
Sted: Scandic Sørlandet, Kristiansand

24. mai: iPraksis - Inkluderende Bedrift, Kristiansand  
Pris: 2.100 kroner
Program

Se programmet her

Påmelding

Meld deg på her innen 25. april

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.