21. mai: Sluttrapporter - hva krever NAV

21. mai: Sluttrapporter - hva krever NAV
Sentrale emner
  • Hva kjennetegner en god bestilling fra NAV?
  • Sikre at rapporten svarer på bestillingen
  • Skriv rapporter som gjenspeiler at det er gjort et godt kvalitetsmessig arbeid i tiltaket
  • Hvordan gir rapporten merverdi for videre oppfølging av brukeren?
  • Inkludering og kulturforståelse på jobb - hvordan gjør de det hos iFokus?

Kursleder

21. mai: Sluttrapporter - hva krever NAV  Cecilie Gunnerud jobber som rådgiver på NAV Vestfold, inkludering og samfunn. Cecilie er kontaktperson for Fønix i Vestfold og følger opp leverandøre som skal levere etter kravspesifikasjon. Hun er utdannet barnevernspedagog og har jobbet i NAV siden 2010. Cecilie har blant annet de to siste årene hatt et tett samarbeid med leverandør i forhold til hva vi ønsker at jobbspesialistene skal dokumenter og beskrive i en rapport.
 21. mai: Sluttrapporter - hva krever NAV
Janne Dickinson
har de siste 15 årene som jobbkonsulent i arbeidsinkluderingsbedriften iFokus as i Larvik. Hun er utdannet sosionom og har videreutdanning innenfor rus og psykiatri. Hun har sterkt fagfokus på menneskers potensiale i å utvikle sine karriereferdigheter i et bredt perspektiv og på hvorledes denne kvaliteten i denne prosessen på best mulig kan dokumenteres i sluttrapporten til NAV.
 Nøkkelinformasjon
21. mai: Sluttrapporter - hva krever NAV
Målgruppe: Veiledere i AFT
21. mai: Sluttrapporter - hva krever NAV

Dato: 21. mai
Sted: Gardermoen Airport Hotel

21. mai: Sluttrapporter - hva krever NAV  
Pris: 3.200 kroner
Program

Program kommer 

Påmelding

Meld deg på her (påmeldingsfrist 23. april)

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen vil bli belastet med full kursavgift.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.