17.-18. september: Høstsamling ASVL SØR

Hold av datoen for ASVL SØR sin høstsamling!

Program og påmelding kommer.

Nøkkelinformasjon
17.-18. september: Høstsamling ASVL SØR


Dato: 17. og 18. september
Sted: Arendal Herregaard spa&resort

17.-18. september: Høstsamling ASVL SØR  
Pris: Kommer