17. september: Med Arbeidsforberedende trening (AFT) inn i fremtiden - samarbeid med næringslivet, Bergen

AFT-tiltaket har nå vært i drift i to år. Et overordnet fokus i dette tiltaket er å lykkes med å formidle folk til arbeid, eller utdanning. Store variasjoner i målgruppene, og forskjellige fokus og målkrav i NAV medfører at vi må fortsette å utvikle innsatsen og fagligheten i tiltaket. Det som har vist seg å være avgjørende for god resultatoppnåelse er at vi bruker det en kaller arbeidsmarkeds-nære praksis-arenaer.

Stadig flere vekstbedrifter lykkes med å skape tette og gode relasjoner med kommunene, og næringslivet, slik at jobbsøkere i Arbeidsforberedende trening og andre tiltak får nye muligheter i det ordinære arbeidsliv. Tette relasjoner og produksjons-samarbeid med kommunene og næringslivet er også medvirkende til å utvikle bedriftens interne arenaer, og modernisere og sikre gode interne praksis-, og arbeids-plasser for både AFT og VTA.

For å lykkes med arbeidsinkludering i fremtiden må din bedrift være bevisst å:

  • Bygge opp langsiktige relasjoner til kommunene, og næringslivet i ditt kontaktnett
  • Utnytte hver relasjon bedre - en kommune/ bedrift som vil ta samfunnsansvar, kan ofte bidra med mer enn praksisplass
  • Jobbe systematisk med kartlegging av aktuelle bedrifter for bedre “jobbmatch”
  • Sikre at forventningene hos tiltaksarrangør, jobbsøker og praksisbedrift er de samme

Vi i ASVL ønsker å videreføre det skreddersydde konseptet Godt jobba!, og fornyer nå merkevaren til også å omfavne “Inkluderende Bedrift”-prosjektet, nettopp for å hjelpe deg skritt for skritt på veien til målet. Godt jobba! gir deg verktøy og virkemidler som gjør at også du kan knekke koden.

Nytt av året er at verktøykassen i Godt jobba! nå utvides. Den forbedrede praksisplass-databasen iPraksis er bare ett av verktøyene!

Gjennom Godt jobba! får du tilgang til enkle, men samtidig presise kartleggingsverktøy som gjør det enkelt for deg å matche riktig jobbsøker med riktig praksisplass.

 Kursledere


 17. september: Med Arbeidsforberedende trening (AFT) inn i fremtiden -  samarbeid med næringslivet, Bergen Rune Kvarme er utdannet spesialpedagog/sosialpedagog med spesialisering innenfor lese-/ skrive- og matematikkvansker. Han har tidligere jobbet bl.a. i PP-tjenesten og etablert spesialpedagogisk opplæring i flere attføringsbedrifter. I 2007 etablerte han Læringsnettverket i bransjeforeningen attføringsbedriftene, og har samarbeidet tett med landets ledende fagmiljøer for å etablere et fagmiljø innenfor basiskompetanseområdet.
 17. september: Med Arbeidsforberedende trening (AFT) inn i fremtiden -  samarbeid med næringslivet, Bergen

Wenche Syvertsen, Prosjektleder i ASVL

 

 


eller

 17. september: Med Arbeidsforberedende trening (AFT) inn i fremtiden -  samarbeid med næringslivet, Bergen  Lise Oppegaard, Fagutvikler i ASVL
 Nøkkelinformasjon
17. september: Med Arbeidsforberedende trening (AFT) inn i fremtiden -  samarbeid med næringslivet, Bergen
Målgruppe: Veiledere i AFT, Attføringsledere/ faglig ledere, næringslivskontakter, veiledere i avklarings, og oppfølgings-tiltakene, arbeidsveiledere i VTA som også jobber eksternt, og veiledere som jobber med integreringsprogrammet.

Vi anbefaler sterkt at faglig leder i bedriften er blant de påmeldte, og at flere fra samme bedrift tar kurset samtidig.

17. september: Med Arbeidsforberedende trening (AFT) inn i fremtiden -  samarbeid med næringslivet, Bergen


Dato: 17. september, kl 09.30-16.00
Sted: Scandic Flesland Airport

17. september: Med Arbeidsforberedende trening (AFT) inn i fremtiden -  samarbeid med næringslivet, Bergen  
Pris: 2100 kroner
Program

Se programmet her

Påmelding

Dette kurset er bekreftet at blir avholdt.

Meld deg på her (løpende påmelding frem mot kursstart) 

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen vil bli belastet med full kursavgift.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 100 prosent.