14. januar: Kurs for personvernansvarlige i Vekstbedrift

14. januar: Kurs for personvernansvarlige i Vekstbedrift

 

GDPR - hva nå?

Det er snart halvannet år siden GDPR ble innført, og arbeidet med den nye personvernloven startet i mange bedrifter.

Men hva nå? Mange føler kanskje seg ferdige med prosjektet, men det er først nå at man er ferdig med innføringen og virkelig kan få på plass gode rutiner og gjennomtenkte tiltak i bedriften.

Dette er et tema som vi har tatt opp tidligere som er høyst relevant igjen. For å sørge for at man er oppdatert på det nyeste har vi laget et oppfølgingskurs for personvernansvarlige.

På dette dagskurset tar vi for oss følgende temaer:

  • Hva skjedde etter innføringen av GDPR?
  • Hva slags erfaringer har man fått?
  • Eksempel på best og worst practice.
  • Gjennomtenkte tekniske og organisatoriske tiltak.
  • Gode daglige personvernrutiner/årshjul.

Man se på hvilke erfaringer man har gjort etter innføringen av GDPR, og hvordan du kan sikre at bedriften din jobber systematisk og strategisk med dette temaet.

I forkant av kurset bes deltakerne sende inn problemstillinger eller tema de ønsker belyst, slik at man kan jobbe med konkrete spørsmål man har i arbeidshverdagen.

Foredragsholdere
14. januar: Kurs for personvernansvarlige i Vekstbedrift

Bjørn Niklas Sjøstrøm, daglig leder i AYR. Bjørn Niklas Sjøstrøm er en erfaren kursholder og har mye erfaring med digital forretningsutvikling. Sjøstrøm er personvernombud for flere virksomheter og hjelper bedrifter med å følge den nye personvernloven. 

Nøkkelinformasjon

14. januar: Kurs for personvernansvarlige i Vekstbedrift


Dato: 14. januar
Sted: Gardermoen Airport Hotel, Ravineveien 11, Gardermoen

14. januar: Kurs for personvernansvarlige i Vekstbedrift

 
Pris: 3 500 kroner

Program

Program kommer

Påmelding

Meld deg på her (påmeldingsfrist 13. desember)

Vilkår for påmelding

Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til hilde@asvl.no.

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.