Ytre Namdal Vekst fikk pris

Ytre Namdal Vekst ble kåret til Årets Vekstbedrift 2017 på ASVLs Høstkonferanse.

Ytre Namdal Vekst fikk pris
Daglig leder Ragnar Moen kunne reise hjem til Rørvik med prispenger og diplom.

Ytre Namdal Vekst nyter stor tillit hos NAV, og noe som gjenspeiles i at bedriften tidlig i 2017 fikk 10 nye plasser i tiltaket Arbeidsforberedende trening. Bedriften har satset på utviklende oppgaver innen Varig tilrettelagt arbeid, og synliggjør innsatsen som gjøres av medarbeiderne i dette tiltaket på en eksemplarisk måte i pressen, ved å systematisk å få frem hvordan jobben som gjøres er en viktig del av arbeid og verdiskaping i regionen, sa nestleder i ASVL,Vidar Grønnevik, da han delte ut prisen på ASVLs høstkonferanse i Lillestrøm 30. oktober. 

-Bedriften har et tett og godt forhold til næringslivet, og har etablert seg som en sentral samarbeidspartner for bedrifter i området, deriblant oppdrettsnæringen. Bedriften har nylig tilsatt egen næringslivskontakt. Samarbeidet gir relevante og utviklende praksis- og jobbmuligheter for tiltaksdeltakerne, helt i tråd med målene for Inkluderende Bedrift, sa Grønnevik.

I tillegg understreket han bedriftens gode samarbeid med kommunen.

-I 2016 satte bedriften og eierkommunene i gang prosjektet Steam, som får ungdommer ut i jobb og bygger opp stolthet og mestringsfølelse. Her speiler bedriften myndighetenes ønske om å gjøre en særlig innsats for ungdom, og viser samtidig vei for andre vekstbedrifter som ønsker å samarbeide tettere med sin eierkommune, helt i tråd med målene for Inkluderende Kommune, sa Grønnevik.

-Ytre Namdal Vekst dokumenterer også svært gode resultater på attføring, og har også en stab med kompetanse som svarer på de utfordringene som knytter seg til jobbinkludering i vår tid, sa ASVLs nestleder.

Daglig leder i bedriften, Ragnar Moen, tok i mot sjekk på 50.000 kroner og diplom, og var svært fornøyd med å ha fått prisen. 

Publisert