Lanserer veiviser for offentlige anskaffelser

INKLUDERENDE KOMMUNE: ASVL og KS Bedrift ønsker å gjøre det lettere for kommunene å bidra til flere jobber for personer som trenger hjelp til å finne sin plass i arbeidslivet.

Lanserer veiviser for offentlige anskaffelser

Prosjektet Inkluderende Kommune dreier seg om å gjøre arbeid mulig for flere - blant annet gjennom en aktiv anskaffelsespolitikk fra kommunenes side.

Kommunene har mange behov som må løses. Og regelverket gjør det mulig å målrette anskaffelsene slik at personer som trenger hjelp for å finne sin plass i arbeidslivet, får flere muligheter enn før.

-Vi innså tidlig i prosjektet at anskaffelsesregelverket var komplisert å forstå. Det har ført til at mange kommuner vegrer seg for å bruke for eksempel reserverte kontrakter når de lager konkurransegrunnlag for anskaffelser, sier prosjektleder Rune Kvarme.

-Derfor ble det å lage en komprimert og lettfattelig veiviser som retter oppmerksomheten mot de mulighetene som finnes, viktig, sier han. 

Veiviseren for offentlige anskaffelser er et samarbeid mellom ASVL og KS Bedrift, og har stor nytte- og bruksverdi for kommuner som skal gjennomføre anskaffelser.

Veiviseren kan lastes ned her:

Veiviser for offentlige anskaffelser - webversjon

Veiviser for offentlige anskaffelser - trykkeklar versjon

Lanserer veiviser for offentlige anskaffelser

Publisert