Kjemper for flere tilrettelagte jobber

Cato Augestad er klubbleder for tilrettelagte arbeidsplasser ved Oddaprodukt. 11. oktober deltar han på Fellesforbundets Landsmøte, og lover å kjempe for flere tilrettelagte jobber.

42 år gamle Cato Augestad har jobbet ni år på mekanisk avdeling ved Odda-bedriften. 

Som klubbleder skal han i år delta på Fellesforbundets Landsmøte, og han peker særlig på behovet for flere tilrettelagte arbeidsplasser.

-I likhet med ASVL er vi opptatt av å få flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). I dag er det rundt 11.000 som har VTA i Norge. Det er beregnet at det årlig trengs 700 nye plaser for å ta unna de som blir henvist til vekstbedrifter. Det er uten å regne med de som allerede står i kø, og de som i fremtiden trenger plass, for eksempel etter å ha blitt utsatt for trafikkulykker. Behovet er enormst skrikende, og vi ser med bekymring på dette. Det er noe myndighetene må jobbe med, sier han til Hardanger Folkeblad.

I tillegg er han opptatt av at tilrettelagte jobber må være statens ansvar.

-Vi sier nei til kommunalisering av VTA. Vi mener dette må bli som det i dag, sier han, og frykter den samlende kommuneøkonomien fort kan bli avgjørende for hvilket tilbud som blir gitt, sier han til avisen.

Kjemper for flere tilrettelagte jobber
Faksimile fra Hardanger Folkeblad
Publisert