Ilas AS og ITAS AMB AS blir OsloKollega AS

Ilas AS fusjonerer med ITAS AMB AS og blir OsloKollega AS

Les hele pressemeldingen til bedriften her