Historisk løft for utviklingshemmede og andre som trenger tilrettelagt jobb

Byrådet i Oslo melder i dag at de lanserer programmet «Arbeid for hele Oslo». Med dette skal Oslo etablere en ungdomsgaranti som skal sikre unge under 24 år tilbud om jobb,utdanning eller opplæring.

Historisk løft for utviklingshemmede og andre som trenger tilrettelagt jobb
ASVL og medlemsbedriftene aksjonerte for jobbgaranti tidligere i høst.- Dette er historisk gode nyheter for alle utviklingshemmede i Oslo. Realiteten i dag er at det store flertallet av utviklingshemmede går rett ut i arbeidsledighet etter endt skolegang. Nå vil Oslo kommune snu statistikken på hodet og garantere jobb til ungdom som er avhengig av tilrettelagte arbeidsplasser, sier Geir Lippestad, styreleder i ASVL.

Nyheten ble i dag lansert i «Plattform for byrådssamarbeid mellom AP, MGP og SV i Oslo 2019 - 2023»

I erklæringen heter det at «Arbeid for hele Oslo» skal bidra til at flere får relevant arbeidserfaring og kompetanse, og skal gjennomføres i partnerskap med næringslivet. Byrådet vil ha flere tilrettelagte arbeidsplasser i Oslo for personer med rusutfordringer, utviklingshemmede eller for dem som er arbeidsledig som følge av psykiske lidelser.

Regjeringen går motsatt vei

I statsbudsjettet ble det imidlertid innvilget kun 300 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser for 2020. Det finnes ingen konkrete tall på ventelister på tilrettelagte jobber i Norge, men det anslås at det hvert år går ut 800 elever som trenger en slik arbeidsplass. Dermed innebærer statsbudsjettet at under halvparten av antall utviklingshemmede som i år gikk ut av skolen, får jobb. Etterslepet er også enormt, etter mange års nedprioritering.

- Det er gledelig at Oslo går foran. Samtidig er vi skuffet over at regjeringen ikke har funnet plass til flere arbeidsplasser for utviklingshemmede i neste års statsbudsjett, sier Lippestad.

 

Historisk løft for utviklingshemmede og andre som trenger tilrettelagt jobb

Tidligere i høst arrangerte ASVL en landsomfattende aksjon med krav om 100 prosent jobbgaranti til utviklingshemmede etter endt skolegang. Arbeiderpartiet har tatt til orde for å innføre en prøveordning i ett av landets fylker, og Senterpartiet har også stilt seg positiv til dette.

Publisert