7.-9. mars: Årsmøte distrikt NORD

Årsmøte i ASVL Distrikt NORD avholdes 7.-9. mars.

Dato: 7. til 9. mars
Sted: Kiel

Påmelding og program kommer.