16.-17. oktober: Motiverende Intervju - Introduksjonskurs

16.-17. oktober: Motiverende Intervju - Introduksjonskurs
Sentrale emner 
  • Sentrale prinsipper, strategier og holdninger i Motiverende Intervju
  • Endringsporsesser, endringsprat og status quo-prat
  • Kommunikasjonsferdigheter i Motiverende Intervju

Kursleder

Anne Høiby, sertifisert MI-trener  
 Nøkkelinformasjon
16.-17. oktober: Motiverende Intervju - Introduksjonskurs
Målgruppe: Veiledere og arbeidsledere i AFT og VTA
16.-17. oktober: Motiverende Intervju - Introduksjonskurs

Dato: 16. og 17. oktober, kl 10.00-16.00 og 08.30-15.00

Sted: Leva-Fro, Gamle Kongevei 92 a, 7604 Levanger

Ved behov for overnatting: Thon Backlund Hotel, tlf 74 08 16 00

16.-17. oktober: Motiverende Intervju - Introduksjonskurs  
Pris: 2.850 kroner, inkl lunsj, kaffe ++ begge dager

Påmelding

Ta kontakt med Rune Lyngen hos Leva-Fro, tlf 95 12 94 58