Aktuelt

Kongens fortjenestmedalje til Marit Sandberg

Kongens fortjenestmedalje til Marit Sandberg

Marit Sandberg er tildelt Kongens fortjenestmedalje. Overrekkelsen av medaljen skjedde i Asker rådhus fredag 11. april.Les mer

-Hold døren åpen for de med psykiske lidelser

-Hold døren åpen for de med psykiske lidelser

NAVs fattigdomsrapport viser at mange unge faller utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske helseutfordringer. Det er viktig å ha et tilbud til denne gruppen, mener ASVL.Les mer

Leter du etter bilder fra Fagkonferansen?

Leter du etter bilder fra Fagkonferansen?

Både bilder og presentasjoner fra Fagkonferansen ligger på medlemssidene.Les mer

Flora med reservert kontrakt

Flora med reservert kontrakt

Flora kommune trenger noen til å drifte en gjenbruksstasjon, og benytter reglene om reserverte kontrakter i lov om offentlige anskaffelser. Dette betyr at det bare er bedrifter der et flertall av de ansatte er funksjonshemmede, som kan levere tilbud.Les mer

Ba om å sikre lærekandidatordning i alle fylker

Ba om å sikre lærekandidatordning i alle fylker

Mange fylker vil gjerne få i stand et tilrettelagt og praktisk rettet opplæringstilbud til elever med særlige lærevansker gjennom lærekandidatordningen, men følger ikke opp med finansiering. ASVL ba derfor om et møte med den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet.Les mer

Her kan du lese BATT-rapporten 2013

Her kan du lese BATT-rapporten 2013

Benchmarking-systemet skal gjøre det lettere for Nav og tiltaksbedrifter å sammenligne og samarbeide om god attføring.Les mer

Nyhetsarkiv